Privacybeleid

www.soundbusiness.nl

Inleiding
Sound Business is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hierin lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig mogelijk.

Deze privacyverklaring wordt regelmatig gecontroleerd op Juistheid en volledigheid. Als gevolg daarvan kan het dus zijn, dat deze privacyverklaring zo nu en dan wordt aangepast.

We adviseren dan ook om deze verklaring regelmatig te raadplegen. Heb je vragen over deze privacyverklaring, stuur dan een mailtje.

Persoonsgegevens die we verzamelen
Sound Business verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten, je de website soundbusiness.nl hebt bezocht of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens we verwerken, hangt af van het gebruik van de functies op de website en van de diensten die je afneemt:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam (voor en/of achternaam)
 • Vestigingsadres en Postadres
 • E-mailadres
 • Telefoonummers (vast en mobiel)
 • Social Media accountnamen
 • Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer, PO nummer en/of factuurnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens die iets zeggen over het gebruik van de website (IP-adres, cookies, gegevens over het apparaat waarmee je de website gebruikt, surfgedrag)
 • Overige persoonsgegevens die je telefonisch, in persoon of tijdens een correspondentie actief aan ons hebt verstrekt.

Doeleinden
We verwerken je persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • om een dienst te verlenen en te factureren
 • om met je te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om een dienst te verlenen (of je vragen te kunnen beantwoorden)
 • zodat je gebruik kan maken van alle functies op de website
 • om jouw gedrag op de website te analyseren en zo de website te optimaliseren
 • om (indien je je hebt ingeschreven voor een online product zoals nieuwsbrief) je per e-mail te informeren over relevante onderwerpen, producten en diensten van Sound Business
 • om informatie over je te verstrekken aan derden als wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving
 • om, na akkoord, jouw recensies op de website te plaatsen

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar
Sound Business heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Indien je er van overtuigd bent, dat we zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op om deze informatie te laten verwijderen.

Contact
Sound Business bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wanneer je contact met ons hebt opgenomen, per telefoon, e-mail, de website, Skype, WhatsApp of Social Media, dan hebben we van jou persoonlijke gegevens ontvangen. Deze gegevens bewaren we maximaal 7 jaar, zodat we kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad en wat de reden en strekking van ons contact was.

Website
Websitedata zijn maximaal 24 maanden inzichtelijk, maar deze zijn niet naar jou te herleiden omdat deze data geanonimiseerd worden opgeslagen.

Administratie
Voor de administratie (offertes, overeenkomsten, facturen) geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar

Persoonsgegevens delen met derden
Sound Business verkoopt de door jou verstrekte gegevens niet aan derden. Wel verstrekken we gegevens aan externe partijen als dat nodig is voor de levering van mijn diensten (denk aan: webhosting, wordpress, CRM systeem, boekhouder, mailservers, telefoon- en betaaldiensten, etc.) en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Daarnaast geven we de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van derde partijen voor het maken of leveren van de gevraagde dienst (denk aan: website bouwers, tekstschrijvers, beeld- en videomakers, marketingexperts, fullfilmentbedrijven, etc.).

Wanneer we jouw gegevens aan een derde verstrekken sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en beschermd. Ook worden jouw gegevens verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Profilering en cookies
Een cookie is een klein informatiebestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sound Business gebruikt technische en analytische cookies.

Bij jouw eerste bezoek aan soundbusiness.nl ben je geïnformeerd over deze cookies en heb je wel/geen toestemming gegeven voor het plaatsen hiervan. Die toestemming is (met een cookie) opgeslagen, zodat je niet bij elk bezoek een cookiemelding krijgt. Meer informatie over cookies vind je hieronder.

Technische cookies
We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies
Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Zo ziet Sound Business hoe men de website gebruikt, wat populaire pagina’s zijn, en via welk kanaal bezoekers op de website terechtkomen. Deze analytische cookies worden geanonimiseerd en niet langer dan 50 maanden bewaard.

Uitschakelen en verwijderen
Het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is mogelijk via je browserinstellingen. Meer informatie hierover kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Beveiliging
Sound Business neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, laat het ons weten.

Websites van derden
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Sound Business zijn verkregen. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van anderen waarvan of waarnaar wordt doorverwezen. Sound Business is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met jouw persoonsgegevens omgaan. Hiervoor verwijzen we naar de cookies- en privacyverklaring van de desbetreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Zodra je je gegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen, dan kun je contact met ons opnemen via jasper@soundbusiness.nl

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Laatste update:
31 januari 2024